تبلیغات
دهیاری منصورخانی کاکان - شناسنامه روستای منصور خانی كاكان

شناسنامه روستای منصور خانی كاكان

دوشنبه 18 اسفند 1393 09:41 ب.ظ   نویسنده : داریوش بازیار      


شناسنامه روستای منصور خانی كاكان

1-نام روستا و وجه تسمیه آن

روستای منصور خانی بر طبق بررسیهای به عمل آمده واظهار نظر متعمدان محلی در گذشته های دور محل تفریگاه منصور خان از خوانین ایل قشقای وطایفه كشكولی كوچك بوده است كه این دلیل های آن منصور خانی گفته می شود وهم اكنون به این نام خوانده می شود.منصور خان مركب از دو بخش منصوربه معنی نام شخص وخان به معنی بزرگ ایل شناخته می شود%

2-تابعیت تقسمات روستا:

روستا ی منصور خانی در تابعیت دهستان كاكان بخش مركزی شهرستان بویراحمد قرار داد%

شناسنامه روستای منصور خانی كاكان

1-نام روستا و وجه تسمیه آن

روستای منصور خانی بر طبق بررسیهای به عمل آمده واظهار نظر متعمدان محلی در گذشته های دور محل تفریگاه منصور خان از خوانین ایل قشقای وطایفه كشكولی كوچك بوده است كه این دلیل های آن منصور خانی گفته می شود وهم اكنون به این نام خوانده می شود.منصور خان مركب از دو بخش منصوربه معنی نام شخص وخان به معنی بزرگ ایل شناخته می شود%

2-تابعیت تقسمات روستا:

روستا ی منصور خانی در تابعیت دهستان كاكان بخش مركزی شهرستان بویراحمد قرار داد%

3-موقعیت جغرافیا روستا:

روستای منصورخانی در موقعیت جغرافیایی 30درجه  و29 دقیقه و25 ثانیه عرض جغرافیایی و51 درجه و49 دقیقه و10 ثانیه طول جغرافیا ودر ارتفاع 2450 متر از سطح دریا واقع است. وبا توجه به اطلاعات ایستگاه هواشناسی یاسوج كه روستای منصور خانی در واقع است دارای زمستانهای سرد وتابستانهای معتدل می باشد .حداكثر درجه حرارت 22/20 درجه سانتی گراد در تیر ماه ومردادماه وحداقل 71/0- درجه سانتی گراد در دی ماه گزارش شده است . متوسط بارندگی سالیانه 5/983 میلیمتر است.

4-سابقه سكونت وتاریخچه شكل گیری روستا:

قدمت روستا تقریباً 200سال بوده از جمله علل پیدایش روستا وجود آب چند چشمه وزمین مناسب برای باغداری وكشاورزی است.وجود دو رودخانه در سمت شرق وغرب وارتفاعات در سمت شمال به عنوان حریم حفاظتی طبیعی روستا عمل می كند.

 

5-فاصله روستا از سایر روستاهای همجوار ومراكز دهستان وبخش:

نزدیكترین روستا به منصور خانی ، روستای حمزه خانی است كه در فاصله 100متری شرقی منصورخانی قراردادروستای منصورخانی مركز دهستان كاكان است.نزدیكترین شهربه روستای منصورخانی شهر یاسوج است كه در فاصله25 كیلومتری غرب آن قرار دارد.

 

6-امكانات روستا (آموزشی ،اداری ،بهداشتی ،زیر بنایی و........):

-چند واحد كوچك تجاری از قبل نانوایی،بقالی

-یك واحد مركز بهداشت ،خانه عالم ، سالن ورزشی ،دفتر ICT ،مخابرات

-یك مدرسه ابتدایی كه برای هر دو مقطع ابتدایی وراهنمایی مورد استفاده قرار گیرد روستا فاقد دبیرستان است.

-یك مسجد ویك حسینیه

-یك واحد كتابخانه

-یك واحد مركز خدمات كشاورزی

 

7-طرح هادی روستا وسابقه اجرای آن:

فاز اول طرح هادی در سال 1385 در روستا اجرا شده است .

 

8- حدود وثغور روستا براساس محدودة ثبتی وعرفی ویا نقشه طرح هادی:

این روستا از سمت شمال به ارتفاعات  چال كلاغ ، از سمت جنوب به روستای امام زاده محمد(ص) وارضی كشاورزی روستای حاج عباسعلی خانی ، از سمت شرق به رودخانه منصور خانی واز سمت غرب به رودخانه تنگ بزی محدود می شود.

 

9-اطلاعات جمعی ،قومی ،اجتماعی روستا:

جمعیت روستای منصور خانی براساس سرشماری 1390مركز آماری ایران 450 نفر در قالب 140خانوار است .

همچنین بر اساس سرشماری 1393مركز آماری ایران جمعیت 574 نفر در قالب 150خانوار است .

 

این روستا هم مهاجر پذیر بوده وهم مهاجر فرست بوده واز مهمترین دلایل این مهاجرت ادامه تحصیل فرزندان در مقاطع متوسطه وسختی زندگی در فصل زمستان است.از طوایف ساكن آن می توان به اولاد كل عیدی ملكی فتح الهیحسینی اشاره كرد.اهالی این روستا از لحاظ سببی ونسبی به هم وابسته بوده وبا هم روابط خویشاوندی دارند.

10- نام مزارع ومكانهای تابعه روستا:

قسمتی  از مزارع روستای تل خالی ومزارع وباغات كلیور تابع روستای منصورخانی می باشد.

11-نام روستا درفهرست سرشماری مركز آماری ایران:

سرشماری در این روستا به نام منصورخانی انجام شده است

12- نوع فعایت های ساكن روستا:

براساس مطالعات انجام شده سهم بخش مختلف در اشتغال ودر آمد روستا به شرح ذیل است.

-98% از شاغلین در بخش كشاورزی (باغداری ودامپروری)

-2%ازشاغلین در بخش خدمات.

محور اصلی فعالیتهای كشاورزی در روستا مبتنی برباغداری است.

13- ارتباط روستا با روستاهاوشهرهای پیرامون وحوزة جذب ونفوذ روستا:

روستای منصورخانی مركز دهستان كاكان می باشد .كه از لحاظ سلسله مراتب دریافت خدمات دهستان تحت نفوذ مستقیم این روستا می باشد. مراجعات خدماتی اهالی روستای منصور خانی موارد ذیل است.

-حوزة عمل اداری: عمدة فعالیتهای اداری اهالی روستا در مركزدهستان ،روستای منصورخانی ومركز شهرستان (شهریاسوج)انجام می شود.

-حوزة عمل آموزشی: اهالی به منظور دریافت خدمات آموزشی از جمله دبیرستان به شهر یاسوج ونهایتاً برای دانشگاه به یاسوج مراجعه می نمایند

-خریداز مراكز بزرگ: براساس بررسیهای به عمل آمده عمدة مركز خریداهالی روستا در سطح فراتر ،شهر یاسوج است.

مراكز بهداشتی درمانی : اهالی روستا به منظور دریافت خدمات بهداشتی درمانی سطح بالاتر به شهر یاسوج مراجعه می كنند.

-مبادلة كالا: عمدة مراكز فروش محصولات كشاورزی روستا وخرید مایحتاج اهالی در سطح فراتر به ترتیب شهر یاسوج و شیراز است.

14-وضعیت دهیاری روستا:

روستادارای دهیاری می باشد.

 

15-وضعیت راه روستایی ونحوة دسترسی به سایر نقاط پیرامون :

معبر اصلی روستا سه محور یاسوج-كاكان از سمت شمال غرب، كاكان- اقلید از سمت شمال شرقی وكاكان- سپیدان از سمت جنوب می باشد. این معابر به صورت آسفالت یك خط می باشد. وانواع وسیله نقلیه از جمله مسافربری وباربری در آن تردد می نمایید%

16-ویژگیهای طبیعی روستا:

روستای منصورخانی به لحاظ طبیعی در منطقه جای كوهستانی در میان ارتفاعات دنای شرقی یاسوج قراردارد ودر دامنه جنوبی دره ای با شیب تند مستقر است وارتفاعات اطراف روستا را محاصره كرده اند وتنها یك جاده آسفالته به عرض 12 متر ارتباط آن با محور یاسوج اقلید وكاكان- سپیدان واز آن طریق با روستاهای اطراف وشهر یاسوج امكان پذیر ساخته است.جهت تأمین آب كشاورزی روستا وآبیاری باغات از رودخانه چال كلاغ كه در شمال آن واقع است استفاده می شود وانشعاباتی به صورت نهر به داخل باغات كشیده شده است البته برخی از باغ ها به وسیله چشمه های خصوصی نیز آبیاری می شوند در دهه های اخیربه دلیل كاهش بارندگی وافزایش سطح باغات آبدهی رودخانه وچشمه های روستا نیزكاهش یافته كه به حفر یك حلقه چاه به كمبود آب در روستا كمك نموده است.

17-موقعیت روستا نسبت به  حریم نزدیكترین شهر:

روستا در خارج از حریم شهر یاسوج قرار دارد.

18- نام دیگر یا نام محلی روستا:

روستا تنها دارای نام منصورخانی است .

19-انطباق شرایط روستا با ماده 2 قانون ونظریه كارشناسی استانداری:

با توجه به شرایط مندرج در ماده 2نقطه جمعیتی منصور خانی دارای تمامی شروط می باشد.اولاً حدود وثغور روستا همانطور كه در گزارش ذكر شده مشخص ومعین می باشد، دوماًشغل دائمی ساكنان روستا اكثراً كشاورزی ودامداری است، سوماً جمعیت روستا نیز بیشتر از حدنصاب قانونی نیست. با توجه به مطالب ذكر شده وبررسی های كارشناسانه بعمل آمده وعدم وجود موانع مشكلات فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ، امنیتی و..... شناسایی نقطه جمعیتی منصورخانی بعنوان روستا از  نظر معاونت سیاسی وامنیتی استانداری بلامانع می باشد.


آخرین ویرایش: دوشنبه 18 اسفند 1393 09:44 ب.ظ
دیدگاه ها ()
جمعه 1 شهریور 1398 04:09 ق.ظ
thanks a lot a lot this excellent website is actually official in addition to laid-back
دوشنبه 7 مرداد 1398 07:22 ق.ظ
Hi there! This post could not be written any better!
Reading through this post reminds me of my previous room mate!
He always kept talking about this. I will forward this article to him.
Pretty sure he will have a good read. Thank you for
sharing!
پنجشنبه 3 مرداد 1398 07:39 ب.ظ
thanks lots this website is elegant plus informal
دوشنبه 31 تیر 1398 02:49 ب.ظ
Heya i'm for the first time here. I found this board and I in finding It
really useful & it helped me out a lot. I hope to provide something again and help others like you helped me.
دوشنبه 31 تیر 1398 02:39 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to book, search by region, find during first minutes a villa to rent
by city, various rooms lofts and villas. Be astounded by photographs and data that they have to offer you you.
The website is a center for you all the ads within the
field, bachelorette party? Have fun with a buddy who leaves Israel?
It doesn't matter what the reason why you need to rent a
villa for a forthcoming event or perhaps friends recreation made for any age.
The website is also the biggest market of rooms by the hour, which is definitely another subject, for lovers who are seeking a deluxe room
equipped for discreet entertainment with a spouse or lover.

No matter what you are looking for, the 0LOFT website makes a seek out you
to identify rentals for loft villas and rooms throughout
Israel, North South and Gush Dan.
شنبه 29 تیر 1398 07:59 ق.ظ
I have visited your website repeatedly, and found it
to be very informative
جمعه 28 تیر 1398 12:47 ب.ظ
thank you a good deal this web site is usually proper along with informal
یکشنبه 23 تیر 1398 06:28 ب.ظ
Right here is the perfect webpage for anybody who would like to find out about this topic.
You understand so much its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa).
You certainly put a new spin on a subject which has been discussed for years.

Great stuff, just wonderful!
یکشنبه 23 تیر 1398 06:15 ب.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all
is required to get set up? I'm assuming having a blog like
yours would cost a pretty penny? I'm not very internet savvy so I'm not 100% sure.
Any tips or advice would be greatly appreciated. Appreciate it
یکشنبه 23 تیر 1398 05:24 ب.ظ
Wow, this post is pleasant, my younger sister is analyzing these things, so
I am going to let know her.
چهارشنبه 19 تیر 1398 04:32 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's which has a cappuccino.
They're handsome. Brown hair slicked back, glasses that suited his face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. They are
nice, with incredible arms as well as a chest that is different within this
sweater. We're standing before of each other talking about people, what we really wish for money, what we're looking for on another person. He starts saying that she has been rejected a lot of
times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I believe that He smiles at me, biting his
lip.

‘Oh, I can't know. Everything happens for reasons right.
But tell me, you would not reject me, might you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you right now?' he explained as I receive more detailed him and kiss him.

‘The very next time don't ask, just do it.' I reply.

‘I enjoy how you would think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my your back heel in his leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you want in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone to know what you want. A person who won't say yes because I said yes. Someone who's not scared when attemping new stuff,' he says. ‘I'm never afraid when attemping something totally new, especially in regards to making new things in the bedroom ', I intimate ‘And I adore girls that are direct, who cut throughout the chase, like you just did. To get
honest, it really is a huge turn on.
دوشنبه 17 تیر 1398 03:29 ب.ظ
"We need to build to a new crescendo, cheri," he said.
"And we are going to have an ending which is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were loaded with lust,
plus the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.

I had been feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt your head of his cock push agonizingly at the doorway of my pussy, and I wanted him to thrust into me hard.
Instead he retracted and slid his hardness back around my clit.I'm aching to acquire him inside, and I could truthfully tell that
his ought to push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to complement mine, and I knew the sensation of my wet pussy lips within the head of his cock
was getting excessive for both of us.

"Allow finale begin," he was quoted saying, and that he
slid the end of his cock inside me.

The two of us gasped as he held his cock there for any moment.
I contracted my pussy in order to him further inside, and he threw
his return for the sensation. Inch by excruciating
inch he pushed his cock inside me, and each time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful the way it filled me, but I wanted it inside me.
I rolled sideways and rested my leg against his shoulder, and he plunged
his cock up in.
یکشنبه 16 تیر 1398 06:50 ق.ظ
Great article! We will be linking to this great content on our website.
Keep up the great writing.
سه شنبه 11 تیر 1398 08:36 ب.ظ
Sexy2call Quick search and find up to date results Discover a massage escort girl,
discrete apartment or any perfect and indulgent recreation.
Searching for escort girls? Discrete apartments?
Produce a quick search by region
سه شنبه 11 تیر 1398 05:14 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's having a cappuccino. They
are handsome. Brown hair slicked back, glasses which
fit his face, hazel eyes and the most wonderful lips I've seen. They're
quality, with incredible arms as well as a chest that
stands out about this sweater. We're standing right in front of
each other discussing how we live, what we want money for hard times, what we're
seeking on another person. He starts telling me that he's
been rejected loads of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I believe that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for good reason right.
But analyze, would you reject me, do you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you at the moment?' he was quoted saying as I get closer to him and kiss him.

‘When don't ask, function it.' I reply.

‘I prefer the way you think.' , he said.

At the same time, I start scrubbing my hindfoot in his leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you like girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone discussion whatever they want. A person that won't say yes even if I said yes. Someone who's not afraid of trying something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid when you attempt something totally new, especially on the subject of making something mroe challenging in the sack ', I intimate ‘And I enjoy women that are direct, who cut from the chase, like you only did. To generally be
honest, which is a huge turn on.
دوشنبه 10 تیر 1398 03:06 ق.ظ
Sexy2call Quick search and find the newest results Choose a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Searching for
escort girls? Discrete apartments? Create a quick search by region, the greatest portal in Israel for discreet apartments and escort girls, various youth ads that provides you
with service and guidance you did not know, try a search by city to get the dream girl for the next indulgence,
business meeting? Ads will not include and or provide and
or encourage and or imply the provision of sexual services.
The ads are be subject to all of the binding laws on the State of Israel.
یکشنبه 9 تیر 1398 03:48 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.
He's handsome. Brown hair slicked back, glasses that suited his face, hazel eyes and
the most amazing lips I've seen. He is nice, with incredible arms as
well as a chest that stands apart within this sweater.
We're standing right in front of one another referring to us,
what we'd like into the future, what we're seeking on another person. He starts saying that he's got been rejected
a great deal of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I
believe that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I can't know. Everything happens for a good
reason right. But identify, you would not reject me, does one Ana?'
He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you right now?' he stated as I recieve better him and kiss him.

‘Next time don't ask, simply do it.' I reply.

‘I prefer how we think.' , he said.

For now, I start scrubbing my high heel within his leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do you prefer in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone you will never know the things they want. A person who won't say yes because I said yes. Someone who's not scared when attemping something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid of attempting interesting things, especially when it comes to making something mroe challenging in the sack ', I intimate ‘And I love women that are direct, who cut in the chase, like you just did. Being
honest, this is a huge turn on.'
یکشنبه 9 تیر 1398 03:48 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.
He's handsome. Brown hair slicked back, glasses that suited his face, hazel eyes and
the most amazing lips I've seen. He is nice, with incredible arms as
well as a chest that stands apart within this sweater.
We're standing right in front of one another referring to us,
what we'd like into the future, what we're seeking on another person. He starts saying that he's got been rejected
a great deal of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I
believe that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I can't know. Everything happens for a good
reason right. But identify, you would not reject me, does one Ana?'
He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you right now?' he stated as I recieve better him and kiss him.

‘Next time don't ask, simply do it.' I reply.

‘I prefer how we think.' , he said.

For now, I start scrubbing my high heel within his leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do you prefer in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone you will never know the things they want. A person who won't say yes because I said yes. Someone who's not scared when attemping something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid of attempting interesting things, especially when it comes to making something mroe challenging in the sack ', I intimate ‘And I love women that are direct, who cut in the chase, like you just did. Being
honest, this is a huge turn on.'
چهارشنبه 5 تیر 1398 06:25 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park
in Singapore. I'm having black coffee, he's using a cappuccino.
He is handsome. Brown hair slicked back, glasses which fit his face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen.
He or she is well built, with incredible arms and also a chest that
stands out for this sweater. We're standing in-front of each other preaching about our lives, what we'd like for future
years, what we're seeking on another person. He starts saying that they have been rejected
a lot of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject
you ', I only say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for grounds right.
But analyze, utilize reject me, could you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you right now?' he was quoted saying as I receive much better him and kiss him.

‘The very next time don't ask, do it.' I reply.

‘I'm keen on the way you think.' , he said.

For now, I start scrubbing my your back heel as part of his leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do you want ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone to know the things they want. Somebody that won't say yes just because I said yes. Someone who's unafraid of attempting new stuff,' he says. ‘I'm never afraid when attemping new things, especially with regards to making interesting things in the bedroom ', I intimate ‘And I adore ladies who are direct, who cut from the chase, like you recently did. To become
honest, what a huge turn on.
یکشنبه 2 تیر 1398 08:04 ق.ظ

You suggested that wonderfully.
buy generic cialis cialis purchasing buy original cialis cialis australian price cialis price in bangalore cialis 20 mg cut in half preis cialis 20mg schweiz we recommend cheapest cialis cialis 20mg preis cf cialis pas cher paris
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:03 ب.ظ

Awesome info. Kudos!
tadalafilo the best site cialis tablets cialis 20 mg effectiveness cialis online cialis pills boards price cialis per pill only best offers cialis use prix de cialis acquistare cialis internet order cialis from india
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:44 ق.ظ

You mentioned this effectively!
we choice free trial of cialis india cialis 100mg cost generic cialis pill online wow look it cialis mexico we choice cialis uk cialis australian price cialis pills price each cialis generico tadalafil buying cialis in colombia
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:27 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's developing a
cappuccino. He or she is handsome. Brown hair slicked back, glasses that suited his face, hazel eyes and the prettiest lips I've seen. He or she is well-built, with incredible arms and
a chest that is unique about this sweater. We're standing in-front
of each other talking about our way of life, what we want into the future, what we're looking for on another person. He starts telling
me that he's got been rejected loads of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I only say He smiles at me, biting his
lip.

‘Oh, I do not know. Everything happens for reasons right.

But inform me, make use of reject me, would you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you right now?' he stated as I recieve more detailed him and kiss him.

‘The next time don't ask, just do it.' I reply.

‘I love how we think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my rearfoot within his leg, massaging it slowly. ‘What can that suits you girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone who knows the things they want. A person who won't say yes just because I said yes. Someone who's not scared when trying new stuff,' he says. ‘I'm never afraid when you try new stuff, especially in terms of making interesting things in the bed room ', I intimate ‘And I really like girls that are direct, who cut through the chase, like you only did. For being
honest, which is a huge turn on.'
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:38 ق.ظ

Cheers. Helpful stuff!
rx cialis para comprar preis cialis 20mg schweiz 40 mg cialis what if i take best generic drugs cialis when can i take another cialis canadian discount cialis the best choice cialis woman cialis dose 30mg cialis 5 mg schweiz we use it cialis online store
یکشنبه 26 خرداد 1398 10:33 ق.ظ

Incredible a good deal of excellent tips!
we recommend cialis best buy cialis prezzo di mercato cialis lilly tadalafi 40 mg cialis what if i take the best site cialis tablets purchasing cialis on the internet best generic drugs cialis cialis per paypa generic cialis at the pharmacy cialis generico online
شنبه 25 خرداد 1398 08:55 ب.ظ

Appreciate it, Numerous write ups!

how does cialis work cialis prezzo in linea basso american pharmacy cialis prix cialis once a da low dose cialis blood pressure click now cialis from canada cialis therapie cialis 20 mg cialis therapie cialis generique 5 mg
جمعه 24 خرداد 1398 02:06 ق.ظ

Regards. Wonderful stuff.
cialis coupons calis cialis 5 mg para diabeticos cialis patent expiration cialis coupon where to buy cialis in ontario cialis canadian drugs cialis sicuro in linea cialis canadian drugs generico cialis mexico
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:03 ق.ظ
appreciate it a good deal this site can be proper and also simple
چهارشنبه 22 خرداد 1398 10:26 ب.ظ

You actually suggested this very well.
cialis from canada cialis price in bangalore cialis 20mg prix en pharmacie cialis 5 mg effetti collateral cialis 20 mg cut in half cialis online napol cialis 100mg suppliers cialis free trial get cheap cialis free generic cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 08:13 ب.ظ
thank you a lot this excellent website is elegant and also everyday
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30

درباره وبلاگ


نویسندگان

  • داریوش بازیار(2)