تبلیغات
دهیاری منصورخانی کاکان - شناسنامه روستای منصور خانی كاكان

شناسنامه روستای منصور خانی كاكان

دوشنبه 18 اسفند 1393 08:41 ب.ظ   نویسنده : داریوش بازیار      


شناسنامه روستای منصور خانی كاكان

1-نام روستا و وجه تسمیه آن

روستای منصور خانی بر طبق بررسیهای به عمل آمده واظهار نظر متعمدان محلی در گذشته های دور محل تفریگاه منصور خان از خوانین ایل قشقای وطایفه كشكولی كوچك بوده است كه این دلیل های آن منصور خانی گفته می شود وهم اكنون به این نام خوانده می شود.منصور خان مركب از دو بخش منصوربه معنی نام شخص وخان به معنی بزرگ ایل شناخته می شود%

2-تابعیت تقسمات روستا:

روستا ی منصور خانی در تابعیت دهستان كاكان بخش مركزی شهرستان بویراحمد قرار داد%

شناسنامه روستای منصور خانی كاكان

1-نام روستا و وجه تسمیه آن

روستای منصور خانی بر طبق بررسیهای به عمل آمده واظهار نظر متعمدان محلی در گذشته های دور محل تفریگاه منصور خان از خوانین ایل قشقای وطایفه كشكولی كوچك بوده است كه این دلیل های آن منصور خانی گفته می شود وهم اكنون به این نام خوانده می شود.منصور خان مركب از دو بخش منصوربه معنی نام شخص وخان به معنی بزرگ ایل شناخته می شود%

2-تابعیت تقسمات روستا:

روستا ی منصور خانی در تابعیت دهستان كاكان بخش مركزی شهرستان بویراحمد قرار داد%

3-موقعیت جغرافیا روستا:

روستای منصورخانی در موقعیت جغرافیایی 30درجه  و29 دقیقه و25 ثانیه عرض جغرافیایی و51 درجه و49 دقیقه و10 ثانیه طول جغرافیا ودر ارتفاع 2450 متر از سطح دریا واقع است. وبا توجه به اطلاعات ایستگاه هواشناسی یاسوج كه روستای منصور خانی در واقع است دارای زمستانهای سرد وتابستانهای معتدل می باشد .حداكثر درجه حرارت 22/20 درجه سانتی گراد در تیر ماه ومردادماه وحداقل 71/0- درجه سانتی گراد در دی ماه گزارش شده است . متوسط بارندگی سالیانه 5/983 میلیمتر است.

4-سابقه سكونت وتاریخچه شكل گیری روستا:

قدمت روستا تقریباً 200سال بوده از جمله علل پیدایش روستا وجود آب چند چشمه وزمین مناسب برای باغداری وكشاورزی است.وجود دو رودخانه در سمت شرق وغرب وارتفاعات در سمت شمال به عنوان حریم حفاظتی طبیعی روستا عمل می كند.

 

5-فاصله روستا از سایر روستاهای همجوار ومراكز دهستان وبخش:

نزدیكترین روستا به منصور خانی ، روستای حمزه خانی است كه در فاصله 100متری شرقی منصورخانی قراردادروستای منصورخانی مركز دهستان كاكان است.نزدیكترین شهربه روستای منصورخانی شهر یاسوج است كه در فاصله25 كیلومتری غرب آن قرار دارد.

 

6-امكانات روستا (آموزشی ،اداری ،بهداشتی ،زیر بنایی و........):

-چند واحد كوچك تجاری از قبل نانوایی،بقالی

-یك واحد مركز بهداشت ،خانه عالم ، سالن ورزشی ،دفتر ICT ،مخابرات

-یك مدرسه ابتدایی كه برای هر دو مقطع ابتدایی وراهنمایی مورد استفاده قرار گیرد روستا فاقد دبیرستان است.

-یك مسجد ویك حسینیه

-یك واحد كتابخانه

-یك واحد مركز خدمات كشاورزی

 

7-طرح هادی روستا وسابقه اجرای آن:

فاز اول طرح هادی در سال 1385 در روستا اجرا شده است .

 

8- حدود وثغور روستا براساس محدودة ثبتی وعرفی ویا نقشه طرح هادی:

این روستا از سمت شمال به ارتفاعات  چال كلاغ ، از سمت جنوب به روستای امام زاده محمد(ص) وارضی كشاورزی روستای حاج عباسعلی خانی ، از سمت شرق به رودخانه منصور خانی واز سمت غرب به رودخانه تنگ بزی محدود می شود.

 

9-اطلاعات جمعی ،قومی ،اجتماعی روستا:

جمعیت روستای منصور خانی براساس سرشماری 1390مركز آماری ایران 450 نفر در قالب 140خانوار است .

همچنین بر اساس سرشماری 1393مركز آماری ایران جمعیت 574 نفر در قالب 150خانوار است .

 

این روستا هم مهاجر پذیر بوده وهم مهاجر فرست بوده واز مهمترین دلایل این مهاجرت ادامه تحصیل فرزندان در مقاطع متوسطه وسختی زندگی در فصل زمستان است.از طوایف ساكن آن می توان به اولاد كل عیدی ملكی فتح الهیحسینی اشاره كرد.اهالی این روستا از لحاظ سببی ونسبی به هم وابسته بوده وبا هم روابط خویشاوندی دارند.

10- نام مزارع ومكانهای تابعه روستا:

قسمتی  از مزارع روستای تل خالی ومزارع وباغات كلیور تابع روستای منصورخانی می باشد.

11-نام روستا درفهرست سرشماری مركز آماری ایران:

سرشماری در این روستا به نام منصورخانی انجام شده است

12- نوع فعایت های ساكن روستا:

براساس مطالعات انجام شده سهم بخش مختلف در اشتغال ودر آمد روستا به شرح ذیل است.

-98% از شاغلین در بخش كشاورزی (باغداری ودامپروری)

-2%ازشاغلین در بخش خدمات.

محور اصلی فعالیتهای كشاورزی در روستا مبتنی برباغداری است.

13- ارتباط روستا با روستاهاوشهرهای پیرامون وحوزة جذب ونفوذ روستا:

روستای منصورخانی مركز دهستان كاكان می باشد .كه از لحاظ سلسله مراتب دریافت خدمات دهستان تحت نفوذ مستقیم این روستا می باشد. مراجعات خدماتی اهالی روستای منصور خانی موارد ذیل است.

-حوزة عمل اداری: عمدة فعالیتهای اداری اهالی روستا در مركزدهستان ،روستای منصورخانی ومركز شهرستان (شهریاسوج)انجام می شود.

-حوزة عمل آموزشی: اهالی به منظور دریافت خدمات آموزشی از جمله دبیرستان به شهر یاسوج ونهایتاً برای دانشگاه به یاسوج مراجعه می نمایند

-خریداز مراكز بزرگ: براساس بررسیهای به عمل آمده عمدة مركز خریداهالی روستا در سطح فراتر ،شهر یاسوج است.

مراكز بهداشتی درمانی : اهالی روستا به منظور دریافت خدمات بهداشتی درمانی سطح بالاتر به شهر یاسوج مراجعه می كنند.

-مبادلة كالا: عمدة مراكز فروش محصولات كشاورزی روستا وخرید مایحتاج اهالی در سطح فراتر به ترتیب شهر یاسوج و شیراز است.

14-وضعیت دهیاری روستا:

روستادارای دهیاری می باشد.

 

15-وضعیت راه روستایی ونحوة دسترسی به سایر نقاط پیرامون :

معبر اصلی روستا سه محور یاسوج-كاكان از سمت شمال غرب، كاكان- اقلید از سمت شمال شرقی وكاكان- سپیدان از سمت جنوب می باشد. این معابر به صورت آسفالت یك خط می باشد. وانواع وسیله نقلیه از جمله مسافربری وباربری در آن تردد می نمایید%

16-ویژگیهای طبیعی روستا:

روستای منصورخانی به لحاظ طبیعی در منطقه جای كوهستانی در میان ارتفاعات دنای شرقی یاسوج قراردارد ودر دامنه جنوبی دره ای با شیب تند مستقر است وارتفاعات اطراف روستا را محاصره كرده اند وتنها یك جاده آسفالته به عرض 12 متر ارتباط آن با محور یاسوج اقلید وكاكان- سپیدان واز آن طریق با روستاهای اطراف وشهر یاسوج امكان پذیر ساخته است.جهت تأمین آب كشاورزی روستا وآبیاری باغات از رودخانه چال كلاغ كه در شمال آن واقع است استفاده می شود وانشعاباتی به صورت نهر به داخل باغات كشیده شده است البته برخی از باغ ها به وسیله چشمه های خصوصی نیز آبیاری می شوند در دهه های اخیربه دلیل كاهش بارندگی وافزایش سطح باغات آبدهی رودخانه وچشمه های روستا نیزكاهش یافته كه به حفر یك حلقه چاه به كمبود آب در روستا كمك نموده است.

17-موقعیت روستا نسبت به  حریم نزدیكترین شهر:

روستا در خارج از حریم شهر یاسوج قرار دارد.

18- نام دیگر یا نام محلی روستا:

روستا تنها دارای نام منصورخانی است .

19-انطباق شرایط روستا با ماده 2 قانون ونظریه كارشناسی استانداری:

با توجه به شرایط مندرج در ماده 2نقطه جمعیتی منصور خانی دارای تمامی شروط می باشد.اولاً حدود وثغور روستا همانطور كه در گزارش ذكر شده مشخص ومعین می باشد، دوماًشغل دائمی ساكنان روستا اكثراً كشاورزی ودامداری است، سوماً جمعیت روستا نیز بیشتر از حدنصاب قانونی نیست. با توجه به مطالب ذكر شده وبررسی های كارشناسانه بعمل آمده وعدم وجود موانع مشكلات فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ، امنیتی و..... شناسایی نقطه جمعیتی منصورخانی بعنوان روستا از  نظر معاونت سیاسی وامنیتی استانداری بلامانع می باشد.


آخرین ویرایش: دوشنبه 18 اسفند 1393 08:44 ب.ظ
دیدگاه ها ()
چهارشنبه 21 آذر 1397 06:28 ق.ظ
Fantastic blog you have here but I was wanting to know if
you knew of any community forums that cover the same topics discussed in this article?
I'd really love to be a part of community where I can get comments from other knowledgeable individuals that share the same
interest. If you have any recommendations, please let me know.
Many thanks!
چهارشنبه 21 آذر 1397 02:45 ق.ظ
Hello there, just became alert to your blog through Google, and
ffound that it's trujly informative. I'm gonna watch out for brussels.
I'll appreciate if you continue this in future. Maany people will be
benefited from your writing. Cheers!
دوشنبه 19 آذر 1397 06:08 ب.ظ
Right here is the perfect blog for everyone whho hopes to find out
aboutt tis topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personnally will need to…HaHa).
You definitely put a new spin on a subject which has been written about
for years. Excellent stuff, just great!
جمعه 16 آذر 1397 06:22 ب.ظ
It's remarkable designed foor me to have a site, which is beneficial in favor of my
experience. thanks admin
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:21 ب.ظ

Really many of helpful advice!
cialis rezeptfrei we like it cialis price the best site cialis tablets il cialis quanto costa effetti del cialis cialis prices cialis sicuro in linea we recommend cialis best buy costo in farmacia cialis cialis pills in singapore
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:45 ق.ظ
Hello, I do think your site may be having brrowser compatibility
issues. Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it has some overlapping issues.
I just wamted to give you a quick heads up! Besides that,wonderful website!
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:34 ب.ظ

Excellent stuff. Cheers!
cialis generico online costo in farmacia cialis we use it 50 mg cialis dose generic cialis pro deutschland cialis online cialis professional yohimbe cialis arginine interactio prezzo cialis a buon mercato cialis prices in england rezeptfrei cialis apotheke
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:19 ق.ظ

You said it perfectly.!
cialis arginine interactio cialis for bph cialis venta a domicilio i recommend cialis generico cilas safe dosage for cialis female cialis no prescription cialis generique 5 mg generic cialis in vietnam cialis lilly tadalafi
سه شنبه 13 آذر 1397 06:58 ب.ظ

Kudos. I enjoy it.
cialis manufacturer coupon tarif cialis france tadalafil tablets wow look it cialis mexico cialis wir preise price cialis wal mart pharmacy buy cialis online legal side effects for cialis cialis kaufen wo cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 07:52 ق.ظ

You have made the point.
price cialis per pill we like it cialis soft gel non 5 mg cialis generici buying cialis in colombia chinese cialis 50 mg price cialis per pill usa cialis online acquisto online cialis try it no rx cialis cialis tadalafil
دوشنبه 12 آذر 1397 07:56 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis generico postepay buy generic cialis cialis tablets australia cialis dosage cialis 5 effetti collaterali buying brand cialis online the best choice cialis woman cialis 30 day trial coupon cialis with 2 days delivery rezeptfrei cialis apotheke
دوشنبه 12 آذر 1397 02:19 ق.ظ
What's up Dear, are you truly visiting this site daily, if so afterward
you will without doubt take nice experience.
یکشنبه 11 آذر 1397 12:40 ق.ظ
Incredible! This blog looks exactly like my old one!
It's on a totally different subject but it has
pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!
شنبه 10 آذر 1397 11:53 ب.ظ
Yes! Finally something about child porn.
شنبه 10 آذر 1397 07:45 ب.ظ

Amazing a lot of terrific data.
generic cialis pill online wow cialis tadalafil 100mg cialis prices in england generic cialis in vietnam cialis australia org cialis vs viagra wow cialis 20 cialis generique 5 mg cialis 100mg suppliers i recommend cialis generico
شنبه 10 آذر 1397 01:20 ب.ظ
Today,I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave
it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear."
She put the shell to her ear and screamed. There wwas a hermit crab inside and it pinched her ear.
She never wants to go back! LoL I know this is
entirely ooff topic but I had tto tell someone!
شنبه 10 آذر 1397 06:37 ق.ظ

You expressed it effectively!
import cialis buy generic cialis online cialis cialis daily new zealand cialis australian price cialis online cialis free trial deutschland cialis online enter site very cheap cialis cost of cialis per pill
جمعه 9 آذر 1397 07:20 ب.ظ

Fine forum posts. With thanks.
acquistare cialis internet cialis flussig cialis 20mg sialis 40 mg cialis what if i take cialis great britain cialis authentique suisse cialis billig wow cialis 20 cialis vs viagra
جمعه 9 آذر 1397 03:40 ب.ظ
What's up every one, here every one is sharing such know-how, so it's good to read this
website, and I used to pay a visit this weblog everyday.
جمعه 9 آذر 1397 03:18 ب.ظ
Hi there to all, how is the whole thing, I think every one
is getting more from this site, and your views are pleasant in support of new visitors.
جمعه 9 آذر 1397 02:29 ب.ظ
Greetings! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could
find a captcha plugin for my comment form? I'm using
the same blog pkatform as yours and I'm having trouble finding one?
Thaks a lot!
جمعه 9 آذر 1397 09:56 ق.ظ
Everything iss very open with a very clear clarification of the issues.
It was really informative. Your website is very useful.
Thanks for sharing!
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:21 ب.ظ

Factor certainly considered..
discount cialis cialis free trial click here take cialis safe site to buy cialis online cialis super kamagra cialis 100 mg 30 tablet cialis reviews dose size of cialis buy cialis what is cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:42 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
cialis patent expiration cialis purchasing cialis kaufen wo prices on cialis 10 mg we like it cialis soft gel low dose cialis blood pressure fast cialis online generic cialis look here cialis cheap canada how do cialis pills work
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:52 ب.ظ

You suggested it exceptionally well.
enter site very cheap cialis cialis australia org achat cialis en europe buying brand cialis online compare prices cialis uk we choice free trial of cialis callus generic cialis 20mg uk rezeptfrei cialis apotheke cialis in sconto
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:08 ق.ظ

Terrific forum posts. Cheers!
cialis daily reviews cialis billig purchasing cialis on the internet cialis reviews cialis taglich cialis reviews click here cialis daily uk generic low dose cialis look here cialis cheap canada cialis coupon
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:27 ق.ظ
Highly descriptive post, I liked that bit. Will there
be a part 2?
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:03 ق.ظ
It's impressive that you are getting thoughts from this paragraph as well as
from our dialogue made at this place.
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:00 ق.ظ
It's truly very complicated in this active life to listen news on TV, thus I simply
use internet for that reason, and get the newest news.
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:59 ق.ظ
This text is invaluable. When can I find out more?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30

درباره وبلاگ


نویسندگان

  • داریوش بازیار(2)